gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

e-dziennik Librus Synergia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, w naszej szkole od 2014 roku obowiązuje dokumentacja elektroniczna, która umożliwia Uczniom stały kontakt ze szkołą oraz natychmiastową wymianę istotnych informacji.

Korzyści dla Uczniów - czytaj więcej

Każdemu Uczniowi w pierwszym dniu nauki zostaje przydzielony indywidualny login, umożliwiający logowanie do strony dziennika elektronicznego 
https://synergia.librus.pl/

Na stronie e-dziennika istnieje możliwość sprawdzenia planu lekcji, śledzenia zastępstw, bieżących ocen i podgląd frekwencji.

W przypadku braku loginu bądź problemów z logowaniem prosimy kontaktować się ze szkolnym administratorem sieci Librus Synergia
(p. Elżbieta Kanjerska, p. Stanisław Zagaja) lub wychowawcą klasy.

Zachęcamy uczniów do kontaktu w dowolnej sprawie z każdym nauczycielem lub przedstawicielem Samorządu Uczniowskiego - skład Samorządu Uczniowskiego

Wszystkich uczniów zachęcamy również do korzystania z dodatkowych zajęć, które pomogą przygotować się do egzaminów zewnętrznych lub pomogą w rozwijaniu własnych zainteresowań.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW