gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

LICEUM DLA DOROSŁYCH

Liceum dla Dorosłych to idealna propozycja dla wszystkich, którzy chcą kontynuować naukę i zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. To szkoła, która kształci w systemie zaocznym (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy) O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które: ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę zawodową. Nauka trwa trzy lata i jest bezpłatna.

Dzięki tej szkole:

  • zdobędziesz wykształcenie średnie;

  • po zdaniu egzaminu maturalnego zdobędziesz świadectwo dojrzałości.

Ukończenie Liceum daje szanse na: znalezienie lepszej pracy, awans na wyższe stanowisko, możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych, dodatkowo:

  • legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu;

  • wystawiamy zaświadczenia do ZUS;

  • rekrutacja bez egzaminów wstępnych.

Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie);

  • 2 zdjęcia.