gallery/godlo_polski.svg
gallery/logo-zs-zarzecze-green
Zobacz film promocyjny
Dołącz do nas na Facebooku
gallery/synergia_logo_3

Zespół Szkół
im. W. Witosa
w Zarzeczu

Przyszłość
zaczyna się z nami

gallery/2016_loga_unijne

PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE

Projekt: "NOWE UMIEJETNOŚCI - NOWE MOŻLIWOŚCI" 

realizowany w latach 2016-2019

 

Dyrektor naszej szkoły Pan Bogusław Bąk wraz z koordynatorką projektu Panią Elżbietą Wołoszyn-Bąk podpisali umowę z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu: „Nowe umiejętności – nowe możliwości”.

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie kwalifikacji uczniów technikum kształcącym w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk.

W projekcie wezmą udział obecni i nowi uczniowie z naboru w latach kolejnych, ponieważ będzie on realizowany do 2019 roku.

Planowane są kursy kwalifikacyjne oraz wizyty studyjne do renomowanych zakładów gastronomicznych (np. Hotel Arłamów). Ponadto uczniowie będą mogli skorzystać z płatnych staży wakacyjnych w przedsiębiorstwach regionu, które stworzą możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Unowocześnieniu ulegnie również baza dydaktyczna. Planowana jest nowoczesna pracownia komputerowa dla zawodu technik logistyk oraz wyposażenie pracowni obsługi klienta dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych.

Jest to ogromna szansa dla naszych uczniów, ponieważ zostaliśmy zakwalifikowani do projektu jako jedyna szkoła w powiecie Przeworskim. Mamy nadzieję, że dzięki takim przedsięwzięciom nasi absolwenci będą dobrze wykwalifikowanymi pracownikami, którzy znajdą swoje miejsce na lokalnym rynku pracy.

Projekt: "PRAKTYKI ZAWODOWE SZANSĄ
NA ROZWÓJ POLSKIEGO RYNKU PRACY" 

realizowany w latach 2016-2017

 

 

Całkowita wartość Projektu:

Łączna wysokość dofinansowania Projektu:

Dofinansowanie ze środków europejskich:

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej:

759 145,35 zł

683 230,80 zł

645 273,54 zł

37 957,26 zł